Energi Vegger leverer 100% grøn fjernvarme til husstandene i Vegger 


Fra biogas til tappehaner

Hos Energi Vegger arbejder vi hele tiden på at blive grønnere, og en del af det arbejde består i at være og forblive CO2-neutrale.

Et led i det arbejde er vores kommende projekt, hvor vi vil opsamle den CO2, der bliver udledt fra vores gasrensningsanlæg.

Når anlægget renser for svovl og andet, udledes der CO2. Den CO2 kan vi opsamle på ny og genanvende i industrien til f.eks. ølbryggeri. På den måde sørger vi for, at ressourcerne anvendes til andre formål og ikke blot forurener, men i stedet får nye formål..


Bæredygtighed og verdensmål

I Danmark har vi et mål om, at vores energifor-syning skal være 100 % grøn, og målsætningen er, at biogas skal udgøre 63 % af Danmarks energi i 2030 og 100 % i 2040. Det er en ambitiøs målsætning, men samtidig en realistisk målsætning.

Hos Energi Vegger bakker vi op om den danske målsætning. Vi følger udviklingen tæt, for altid at sikre, at vi lever op til krav og lovgivning og ligeledes har vi opdateret vores anlæg med den nyeste nødvendige teknologi.

I den forbindelse støtter vi også op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor særligt klimaindsatsen og arbejdet for bæredygtige energiformer har betydning for vores daglige arbejde.

De seneste nyheder om grøn energi og klima fra Energi Vegger og resten af verden

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Hvem står bag 
Energi Vegger?

Få mere at vide...

Har du spørgsmål til
din fjernvarmeforsyning?

Kontakt energi Vegger
Træt af olieregninger?

Skift til biogas!

Se mere her...

Magasinet Fjernvarmen

Se det her...

bioenergiMAGASINET

Læs det her...

Se vores online brochure

 En præsentation af Energi Vegger - Danmarks ældste biogasanlæg

Læs det her