Energi Veggers bestyrelse


Kontakt en medarbejder

Tommy Trads Jensen

Formand


Jan Lilholt

Næstformand


Lars Frendrup

Kasserer


Hanne Kramer

Sekretær


Asger Andersen

Kommunal repræsentant


Bestyrelsen i Energi Vegger

Foruden anlæggets ansatte består Energi Vegger også af en bestyrelse. Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf de fire er forbrugervalgte, mens den sidste er politisk valgt.


Bestyrelsen er jævnligt i kontakt med driftslederen, og holder sig dermed opdateret på den daglige drift. Samtidig er bestyrelsen også anlæggets ansigt udadtil, hvor de er ansvarlige for den almene kontakt med politiske kontakter, samarbejdspartnere, etc.


Ud over at være en del af Energi Veggers arbejde varetager bestyrelsen også opgaver for gadelysforeningen, herunder regnskaber og reparation af gadelamper.