Hvad koster fjernvarmen?

Takstblad 2024

Gældende fra 01.01.2024 – 31.12.2024

Forbrugsbidrag
 • Acontopris pr. MWh: 380,00 kr.
  475,00 kr. incl. moms
 • Der opkræves a´conto rater 4 gange årligt. Forbruget aflæses en gang årligt, hvorefter der med første rate efterfølgende år fremsendes en årsopgørelse.
Effektbidrag

Boligareal i m3 opmålt opvarmet areal

 • Privat pr. m3: 5,00 kr.
  6,25 kr. incl. moms
 • Erhverv pr. m3: 2,00 kr.
  2,50 kr. incl. moms
 • Der kan ansøges om reduceret m3 pris for private til normalt uopvarmede rum (garager).
Måler
 • Målerleje: 850,00 kr.
  1.062,50 kr. incl. moms
Gebyrer
 • Rykkerbrev
  100,00 kr. incl. moms
 • Lukkegebyr
  1.000,00 kr. incl. moms
 • Genåbningsgebyr
  1.000,00 kr. incl. moms
Tilslutningsafgift

Excl. nedgravning af stikledning

 • Pr. stikledning: 15.500,00 kr.
  19.375,00 kr. incl. moms