Formandsberetning 2016

December 20, 2016 by
Formandsberetning 2016
Energi Vegger

Jeg vil ligge ud med at sige regnskabsåret 15/16 endnu ikke er det vi betegner som et ”normal” år efter vores ombygning og nybygning af vores biogasanlæg.

Et år hvor forventningerne til afsætning ikke helt nåede vores budget. Forventningerne til afsætning af biogas til Arla nåede ikke de aftalte mål, som der er forudsat i vores kontrakt.. Der har været tekniske problemer i måden hvordan Arlas anlæg er dimensioneret på og derfor ikke har kunnet aftage den mængde gas der var tænkt. Det skal i samme åndedræt siges, at Arla har kompenseret for dette og betalt kompensation for det manglende aftag.

Vi har løbende været i dialog med vores vigtigste samarbejdspartner og det begynder at bære frugt. Det vil være sådan at vi fra ca.1. december ville kunne køre med Arla´s gasgenerator, selv om der er ingen produktion er på fabrikken. Det betyder vi ikke er afhængige af, at skulle neddrosle vores produktion til weekender og hvis der er andre drift stop på Arla. Problemet er man på et biogasanlæg ikke bare kan trykke på en knap og så sætte produktionen ned på kort tid. Derfor har man i nogle situationer kunne se vores gasfakkel brænde på biogasanlægget. Det vil efter d.1/12 -16 være et sjældent syn der er ild i faklen, hvilket i øvrigt er ganske ufarligt.

Driften på selve biogasanlægget kører som vi havde håbet på og vores dybstrøelses projekt er der også sammenhæng i, samtidig med det en stabilisator for processen.

Vi arbejder i øjeblikket på, at få etableret en ny lagertank, hvor vi tidligere havde en reaktortank, der var slidt op. Samtidig arbejder vi på at etablere en ny reaktor, hvor vi har en gammel efterhånden udslidt lagertank til at ligge. I har i jeres E-box kunne se debatoplæg til VVM – redegørelse fra Vesthimmerlands kommune på disse udvidelser. I praksis vil udvidelsen ikke kunne ses fra bysiden, men der vil forventet være en lidt øget trafik til anlægget. Hvis vi kigger i krystalkuglen kan vi lige nu, ikke finde større projekter ud over disse. I øvrigt er det vigtigt vi ikke begynder at hvile på laurbærene og holder os skarpe på hvad der rører sig. Dog skal siges vi kigger på udgifterne til drift af lastbilen, der måske er ved at være udtjent.

Vi har i regnskabsåret investeret i ny generator og røggasvæksler - optimeret styringsparametre omkring vores anlæg. Der er investeret i personalerum og mødelokaler, som man vel i daglig tale vil sige er betalt kontant!

I sensommeren fik vi fastsat hvilken låntype vi ønskede på vores lån på ombygningen. Et af vores lokale pengeinstitutter, kom med et tilbud om at lave en rente Swap og det så faktisk rigtig interessant ud. Der skulle en positiv rente på 2,5 % før vi muligvis kunne komme i problemer på denne låntype. Ved finanstilsynet er der en mærkning på hvilke låntyper du optager. Rød, gul og grøn er selve mærkningen og rente swap havde desværre mærkningen rød, hvilket indikerer der kan være usikkerhed i denne låntype. Udgiften vil være ca. kr. 60.000 mere årligt på et fastforrentet lån, men en enig bestyrelse besluttede at tage et fastforrentet lån ved kommunekredit med maximal sikkerhed og mærket grøn ! Lånet har vi i øvrigt fået til en næsten historisk lav rente.

Vi har i år holdt en uændret varmepris ved den enkle forbruger i forhold til sidste år. Prisen for at opvarme et hus i Vegger på 130m2 og et forbrug på 18,1 MWh er for regnskabsåret på kr. 11.981 hvilket er knap kr. 1.000 billigere end landsgennemsnittet, så det må siges være tilfredsstillende. Hvis vi kigger på den gæld eller pris, man ellers ville kunne opkæve pr.

forbruger ser det ganske fornuftigt ud fremover. Vi har tilligere valgt at skubbe den gæld der var for forbrugeren fremad, fordi vi kunne se i vores prognoser vi ville opnå en overdækning. Det vil formentlig give en varmepris sænkning i 17/18. I en tid hvor de små samfund er under pres, vil det være et godt signal, at det ikke er varmeprisen der skal afgøre om man vil flytte til Vegger.

Der er det sidst års tid arbejdet intensivt på at levere fjernvarme til Skivum. Der er en arbejdsgrubbe i Skivum som har været tovholdere på projektet. Der er blevet udført et projekt med de samfundsøkonomiske konsekvenser for opvarmning med bla. fjernvarme i Skivum og det ser ganske fornuftigt ud med fjernvarme.

Det er sådan delt op, at der bliver en transmissionsafgift til at dække den rørledning der er mellem byskiltene i Vegger og Skivum. Ellers vil Skivum by blive betragtet som en udstykning der ligger i Vegger og fuldstændig samme betingelse som for en forbruger i Vegger. Det kræver dog der er ca. 30 husstande til at dække udgiften til transmissionsledningen, da vi vurderer det ellers bliver for høj en pris for den enkelte.

Efter vi havde indsendt projektet til Vesthimmerlands kommune, blev dette sendt i høring hos beboerne i Skivum. Efterfølgende holdt vi informationsmøde med beboerne i Skivum, som dog ikke syntes de var tilstrækkelig informeret. Der var mange misforståelser i forhold til dispensationer og priser. Der havde sideløbende, af uvisse årsager kørt skjulte dagsordner, som var svære at overdøve. Vi blev enige om at trække høringssvaret tilbage, så der var mere tid information. Efterfølgende har vi været til endnu et møde med beboerne og det var en del mere konstruktivt. Aftalen er nu, at vi er klar når beboerne i Skivum er klar.

Det viser sig i mellemtiden, at vi måske kan få billigere priser på entreprisen og det gør transmissionsafgiften bliver billigere og mere attraktiv. Dette er nye oplysninger som endnu ikke er færdigbehandlede, men bliver det inden for kort tid.

Vi håber at beboerne i Skivum by vil med på fjernvarme, da det vil være godt for udviklingen i vores område.

Vi har igen i år kunne sige velkommen til en ny medarbejder på anlægget, så vi i en kortere periode er 4 fastansatte. Vi kunne sige velkommen til Martin Green som startede før sommerferien og er allerede godt inde i hvordan anlægget fungerer !

Det er samtidig med vemod, vi skal sige farvel til Verner Nielsen der vil hellige sit otium fra d. 1. december. Verner har været med fra starten af, hvor man rigtig kunne begynde at lave biogas og har derved også været en af pionérene inden for udvikling biogasproduktion i storskala. Det er meget viden Verner har været med til at opbygge i gennem tiden og det vil vi gerne fra bestyrelsen sige tak for. Vi håber dog stadig at se dig en gang imellem til en kop kaffe og måske en enkelt vagt en gang imellem.

Der etableres ny hjemmeside, hvor man vil kunne hente oplysninger om priser og regnskaber.

Hjemmesiden vil blive løbende opdateret, så det er en mere levende og overskuelig hjemmeside.

Fremtiden ser lovende ud for vores biogasanlæg. Vi vil kunne holde arbejdspladser i gang og levere grøn energi til hvad der svarer til 2500 husstande. Samtidig med vil vi kunne holde en varmepris der bliver en del under gennemsnitsprisen.

Bestyrelsen vil gerne takke personalet for jeres indsats. I gør et godt stykke arbejde på trods af de til tider lidt uforudsigelige udfordringer der møder jer.
Tak til Britta for solid bogføring – tak til Irma og Jørn fra Deloitte for regnskab og rådgivning, det er efterhånden et meget komplekst regnskab vi har og har derfor brug for din hjælp.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Tommy Trads Jensen
Formand