Formandsberetning 2017

November 17, 2017 by
Formandsberetning 2017
Energi Vegger

Jeg vil starte med at beklage, at der i denne beretning - for nogle, vil kunne komme stødende ord. Det vil kunne være ord som ”vi gjorde det” (sku`) eller ”vi har sejret ad helvede til”! At tingene går rigtig godt gør vi skal tænke anderledes end vi måske har været vandt til og dog uden vi har været belastet af høje varmepriser de sidste 25 år. Spændende er det i hvert fald.

Nu kan vi snart sige ”vi er Danmarks billigste varmeværk” og hvem ved, pludselig kunne det være janteloven og ikke varmeforsyningsloven der er det overordnede tema.

Nå, men spøg til side og nu skal vi jo heller ikke komme for højt op i skyerne, men det ser RIGTIG godt ud for varmeforbrugerne i Vegger og den tid der går godt, kommer ikke dårligt tilbage. Der vil altid kunne komme politiske ændringer vi ikke kender til, men som det ser ud lige nu, vil der også være billig fjernvarme i Vegger fremover. og det med co2 neutral energi!

I regnskabsåret 2016/17 har vi en overdækning på godt 2 mio. som primært fremkommer af vi har haft et øget gas salg og en øget indtægt på salg af el i forhold til budget, hvilket må siges at være rigtigt positivt.

Da vi i sommer havde et estimat af, vi ville få en overdækning satte vi mW prisen ca. 30% ned i forhold til den fastsatte pris. Det betød at næsten alle forbrugere fik en tilbagebetaling for året 16/17

Samtidig nedsatte vi a´conto prisen for 17/18.

Allerede her i oktober kunne vi se at vi også ville få en overdækning i nuværende regnskabsår og har valgt at sætte den faste afgift til kr.0.00 fra 1.december, så alle forbrugere for glæde af dette så tidligt som muligt. Grunden til vi sætter den faste afgift ned og ikke den variable, er primært vi ikke skal rundt og aflæse målere midt i regnskabsåret, men også fordi vi gerne vil, at der skal være en betaling for at lukke op for radiatoren. I øvrigt er der opkrævet fast afgift for de første 4 måneder.

De godt 2 mio. vi har i overdækning for regnskabsåret 16/17, vil vi få glæde af i det nuværende regnskabsår og årene fremover. Der er intet der tyder på vi skulle blive væsentlig dårligere stillet mht. gas salg og salg af el, men der vil selvfølgelig kunne ske små ændringer. Som det ser ud lige nu vil afregningspriserne ikke blive dårligere.

Det skal samtidig siges vi fra dette regnskabsår (17/18) får en anden regnskabsmodel at gå frem efter. Det er således det salg af gas vi har til Arla ikke er underlagt varmeforsyningsloven. Vi har derfor mulighed for at bruge det evt. ”overskud” til at vedligeholde og udvikle på produktionen af gas til Arla. I 16/17 regnskabet er denne del af gassalget til Arla indregnet som overdækning til forbrugerne.

Det betyder fremover vi formentlig ikke får samme overdækning som i 16/17, men der vil dog stadig være rigtig billig varme til forbrugerne og samtidig kan udvikle på vores anlæg til gavn for alle.

Hvis vi kigger på energitilsynets prisstatistik pr.1. august 2017 koster det i Vegger kr. 9.606,- at opvarme et hus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh. Landsgennemsnittet er på kr. 12.705,- så det ser rigtig fint ud.

Vi har lavet en beregning ud fra den a´conto vi får fra december måned af. Med det som udgangspunkt bliver prisen kr.5.538 for gennemsnitshuset og tør allerede nu godt garantere for det ikke bliver dyrere end dette !

Lander vi på en pris der hedder kr. 5.538,- vil vi have Danmarks billigste fjernvarmepris i forhold til prisstatistikken pr. 1. august 2017

Generelt for året begynder det at ligne et normalt år. Arla er siden nytår blevet mere stabile i deres aftag af gas og siden forsommeren har de haft et ønskeligt og stabilt aftag af gas. Det giver en meget bedre drift af anlægget og vi undgår der skal være flammer i gasfaklen og de ansatte kan få deres nattesøvn og ikke skal korrigere på forskellige parametre.

Vi har fået etableret en ny lagertank som nu er i drift. Den nye lagertank erstatter en gammel lagertank.

I august fik vi udskiftet vores lastbil. Den gamle var slidt og værkstedsomkostningerne blev for store til at holde den i gang. Den nye lastbil vil i ikke kunne se i regnskabsåret 16/17, men først i 17/18 regnskabet.

I forhold til tab på forbrugere har det være et forholds fint år, da tabet har været lille hvilket er rigtigt positivt.

På biogasanlægget har vi løbende arbejdet med at undgå lugtgener og bruger megen energi på at undgå dette. I øjeblikket har vi et nyt projekt i gang med eksterne kulfiltre på anlægget og indtil videre ser dette ud til at ta´ de resterende små lugtgener der periodisk kan være.

Vi havde i foråret en periode med en voldsom lugt ind over byen, men det havde altså intet med biogasanlægget at gøre. Det var en landmand tæt på der havde spredt gylle på sin mark og det kan vi jo intet gøre ved.

På den gamle central midt i byen har vi fået udskiftet vinduer og fået lavet småreparationer, så bygningen fremstår præsentabel og er funktionsdygtig.

I har i jeres E-boks modtaget høringssvar på udvidelse at tilførsel af biomasse op til 150.000 tons mod de nuværende 76.000 ton. Grunden til denne udvidelse er vi ikke har kunne overholde denne grænse på 76.000 ton og derfor har vi ansøgt op til 150.000 ton. Det er ikke planen vi skal ha´ øget vores input af biomasse ud over det som den er i dag og har været det sidste års tid og man vil derfor ikke opleve ændring i trafikmængden som den er i dag.

Af fremtidige planer har vi en ny reaktortank på tegnebordet, hvilket vi forventer og håber at kunne gå i gang med i 2018. Den ny reaktortank vil betyde en ekstra sikkerhed for levering af varme med biogas i de kolde måneder. Planen er ikke at øge mængden af biomasse, men at vi kan forlænge opholdstiden for den biomasse vi allerede har. Det vil betyde en bedre udnyttelse af biomassen.

Vi fik til slut i kalenderåret nye priser på fjernvarmerør der skulle kunne ligges til Skivum og i Skivum by, hvis byen vælger at vil ha` fjernvarme fra Energi Vegger. Den nye rørleverandør kunne levere dette anlæg ca. 1 mil. billigere (25%), så det var vi noget forundret over. Efter flere gennemregninger viste det sig at priserne var valide, hvilket jo skulle komme de evt. kommende forbrugere til gode. Det meddelte vi til arbejdsgruppen i Skivum og der blev afholdt endnu et møde med Skivum borgerne. På dette møde var der enkelte med stor modstand mod en fjernvarmeløsning og troede hverken på politikere eller Energi Vegger. Nervøsiteten drejede i første omgang om tvungen tilslutning, selv om der var givet en dispensation til ikke at komme på fjervarme. Vi blev på dette møde enige om vi at kontakte Vesthimmerlands Kommune for at alle kunne blive fritaget for tilslutningspligt og vi stadig kunne få lån med kommunegaranti. Dette blev godkendt på økonomiudvalgsmøde d.13/9-17 punkt 297.

Vi vil i øvrigt ikke presse borgerne til at komme med på fjernvarme. Det skal være deres eget valg, men vi har et krav om de skal være minimum 30 forbrugere, så der er samfundsøkonomisk sammenhæng, hvilket i øvrigt også er kravet fra Vesthimmerlands Kommune. Planen er der vil udover den pris der betales i Vegger, vil være en transmisionsafgift på godt kr. 4.500. Den pris vil blive mindre, hvis der bliver flere end de 30 forbrugere. Dertil kommer den almindelige tilslutningsafgift og til tekniske installationer inde i huset. Som der ser ud nu vil prisen for at opvarme gennemsnits huset i Skivum være omkring kr. 7-9.000.

Arbejdsgruppen i Skivum vil inden jul finde ud af om der er 30 der vil tilsluttes og derefter skal vi så have lavet bindende tilmeldinger. Hvis Skivum borgerne beslutter sig for at komme med på fjernvarme, vil projektet være sat i gang sommeren 2018.

Vi arbejder i øjeblikket i samarbejde med X-ergi om at etablere et lille forsøgsanlæg. Det vil kunne bruges til egne forsøg samt til undervisningsbrug. Erhvervsskolerne i Aars og Vesthimmerlands Gymnasium er involveret i dette projekt til undervisningsbrug.

En af grundene til at vores biogasanlæg kører så godt er vores medarbejdere. Martin, Søren og Richard, vi vil gerne takke jer for jeres arrangement. Vi oplever i føler stort ansvar for at processerne skal køre optimalt - TAK

Til Britta vil vi gerne sige tak for årvågen bogføring og inputs.
Tak til Irma og Jørn fra Deloitte for veludført arbejde.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

Tommy Trads Jensen
Bestyrelsesformand