Formandsberetning 2021

May 30, 2022 by
Formandsberetning 2021
Energi Vegger

Forventninger om at høre om fremtidsplaner er formentlig det, som de fleste har på sinde til generalforsamlingen 2022. Men først skal vi have året 2021 afsluttet, hvilket også giver afsæt for fremtidsplanerne.

2021 kan vi konkludere har væres et særdeles udfordrende år.

En` af 3 afgørende faktorer for biogasproduktionen som jo afspejles delvist i varmeprisen, var i 2021 vores gassalg til ARLA.

Arlas’ produktion er nedsat og udmønter sig i deres energiforbrug aftager op til weekenden, hvilket ikke er godt i kombination med et biogasanlæg. Et biogasanlæg skal gerne køre en kontinuerlig drift og det er ikke muligt at “skrue” op og ned på produktionen på 2-3 dage. Derfor har det været nødvendigt, at ligge produktionen efter laveste fællesnævner, hvilket bevirker salget til ARLA i 2021, har været en stor del mindre. Efter en del mødeaktivitet med ARLA er vi delvist blevet kompenseret, efter en regulering til vores kontrakt, som der i øvrigt udløber ved udgangen af 2024.

ARLA har givet udtryk for de gerne fortsætter samarbejdet efter 2024, på nogenlunde samme betingelser som nu. Vi afventer kontraktforlængelse pt. grundet et eventuelt samarbejde med investor til biogasanlægget.

Den anden og tredje fordyrende faktor har været corona og paradoksalt nok “grøn omstilling”.

En del af vores biomasse, som vi bruger til produktion af biogas er affaldsprodukter fra f.eks glycerin og soya. Under corona epidemien er der ikke produceret så meget og deraf mindre mængde restprodukter. Samtidig blev man bedre til at forædle disse restprodukter til f.eks håndsprit, kosmetik mv.

“Den grønne omstilling” til bl.a. biogasproduktion har bevirket at vi Danmark i løbet af få år har fordoblet mængden af biogasanlæg og derfor er markedet for at få fat i disse affaldsprodukter blevet ophedet.

Vores biogas kollegaer der kunne levere bionaturgas til naturgasnettet, har kunne opleve ekstremt høje afregningspriser og har derfor kunne betale 2-3 gange mere for affaldsprodukterne end hvad vores maksimale prisleje vil være.

Hvis vi lige skulle tage et kort kig ind i 2022, så har Ruslands krig i Ukraine medført vi i perioder står helt uden nogle af disse produkter, hvilket gør det ekstremt besværligt at opretholde en effektiv produktion.

Dog skete der også noget positivt i 2021.

En rigtig god, fornuftig og klog beslutning vi tog i 2021 var, vi besluttede at udvidede med en ny reaktor og nyt indfødningssystem, således vi ikke er afhængige af de dyre affaldsprodukter. Vi kommer fremover til at anvende lokale råvarer i form af dybstrøelse. Lidt malurt i bægeret er der har været leveringsproblemer til det nye anlæg, så vi kommer i gang med at bruge anlægget senere end vi har kunne ønske. Forventningen er den nye reaktor kommer i gang med at producere i løbet af den næste måneds tid og vi så kan hente lidt af det vi har tabt i første halvår af 2022.

Vi kan gennem mange år bryste os over en billig varmepris Vegger der bare er blevet billigere, som årene er gået. Desværre har de sidste par år ændret forudsætningerne for, hvordan vi ville drive vores varmeværk af udefrakommende begivenheder, vi ikke har kunne forudse. Vi har derfor været nødt til at sætte prisen knap kr..2.400 op pr. år. for standardhuset, men stadigvæk er i den billige ende for varmeforsyning.

Vi har heldigvis forsøgt at være på forkant med de udefrakommende begivenheder og bl.a. derfor kan i nu se den næsten færdige reaktor og nye indfødningssystem.

Samtidig har vi arbejdet efter at komme på naturgasnettet og levere bionaturgas hertil.

Det vil betyde vil ville kunne sælge vores biogas til hele Europa til en højere afregningspris og ikke kun være afhængig af en aftager (ARLA).

Desværre forholder det sig sådan at det må vi ikke med vores financering i KommuneKredit. KommuneKredit er egentlig et statsfinanceret lån og med disse lån, må man ikke gå ud og konkurrence udsætte andre private firmaer, hvilket man jo vil komme til.

Derfor vil det være en nødvendighed at få refinanceret vores lån ved KommuneKredit, hvis vi skal på naturgasnettet.

Vi har haft møder med forskellige banker, som alle syntes det er fantastisk godt projekt vi har fået udarbejdet, men i bankverden tænkes der kun på sikkerhed og egenkapital som vi jo af gode grunde ikke har. Dog har 2 af bankerne og evt. vækstfonden vist interesse, hvis vi kunne få en ekstern investor ind.

Efterfølgende har vi haft møder med forskellige investorer og arbejder i øjeblikket intenst med ‘en af disse. Planen er opdele biogasdelen og varmeforsyningdelen og så man fremover køber varmen af biogasselkabet. Vi sigter her på en 10-15-årig aftale for at sikre stabilitet til alle varmeforbrugerne.

Hvor stor en andel vi som varmeforsyningsselskab må og kan beholde i biogasselskabet er i skrivende stund ikke afklaret.

Ud fra bestyrelsens synspunkt vil et frasalg af biogasdelen kunne sikre varmeforbrugerne en stabil varmepris i mange år frem.

Grundet vi er under varmeforsyningsloven og ikke kan betragtes som en almindelig virksomhed har vi desværre ikke de muligheder for at agere i et eksplosivt marked. Derfor vil en investor der har fingeren på pulsen, være en garant for biogasanlægget vil være på forkant med udviklingen og specielt i denne grønne omstillingsperiode.

Der vil på generalforsamlingen yderligere blive forklaret om dette projekt og derkan stilles spørgsmål.

Når endelig beslutning om frasalg af biogasdelen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Vi vil i 2022 kunne byde velkommen til 5 nye varmeforbrugere, hvilket vi som by og varmeværk kan glæde os over.

Til slut vil jeg takke Anders Nedergaard og teamet ved Planenergi for en ukuelig vedholdende hjælpsomhed i et svært år.

Tak til Jørn Andersen Deloitte for regnskab.

Stor tak til Britta Degn i et år, hvor opgaverne er vokset.

Tak til Martin, Søren og Richard for en periode, hvor vi har haft store udfordringer, men som i jo altid går ind i løsningsorienteret.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Tommy Trads Jensen
Bestyrelsesformand Energi Vegger