Formandsberetningen for 2022

June 5, 2023 by
Formandsberetningen for 2022
Energi Vegger

Efter at være kommet over det forfærdelige Corona år i 2021 og havde sikret os en fornuftig fastpris aftale på vores salg af el for 2022, så vi frem til et mere stabilt år. Fint gik det i januar måned, hvor der var der var en lille fordel til os i forhold til vores fastpris aftale.

Desværre havde vi ikke kunne forudse, at Rusland og Putin ville gå i krig med Ukraine og deraf kraftig efterspørgelse på energi i Europa. Så hvis 2021 var aske, så blev 2022 et skridt direkte ind i ilden fra marts måned og resten af året.

Den bedste beskrivelse af denne periode er ”damage contol”. Problemet var nu vi havde en fastprisaftale på vores el-salg og produktionsomkostningerne steg i perioder 3-400 % og i perioder var det nærmest umulig at skaffe bla. glycerin. Mange af vores biogas kollegaer, som leverer gas til naturgasnettet fik i perioder mange hundrede procent mere i afregning for deres gas end tidligere og kunne derfor tillade sig at give mere for disse materialer, men pressede jo samtidig også priserne op. Vi fik i perioden lavet en lidt bedre aftale med ARLA, så når gaspriserne var høje blev vi kompenseret for den sidste for den ca. sidste del halvdel af den gas vi leverede til dem. Jeg vil her rette en tak til ARLA for at vise forståelse for vores udfordringer.

Det har i stor stil også været udfordrende, at kunne se på vores el handelsaftale, som der er andre der har tjent millioner på, når vi stod med ekstreme problemer. Desværre har denne aftale ikke været mulig og ændre på.

Et uheld kommer desværre sjældent alene og det oplevede vi så d. 23 december. For første gang i vores lange historie oplevede vi processen i biogasanlægget gik i stå. Personalet kæmpede hen over jul og ind i det nye år med at finde ud af hvad problemet var og fandt efterhånden kilden.

Vi har fået analyseret de materialer vi bruger i processen og fundet frem til det var en nøddeolie der virkede som en gift i vores proces. Vi har lavet beregninger på hvad dette har kostet os i manglende omsætning og det løber op i et stort millionbeløb. Vi er i gang med forhandlinger med leverandøren af dette nøddeolieprodukt for en erstatning af produktionstabet.

Sideløbende har vi så arbejdet med et frasalg af biogasanlægget, som har vist sig at være en større opgave end vi har forventet fra Energi Veggers` synspunkt. Der er ud over Fremsyn kommet en ny investor med ind i planerne og de skal så også have muligheden for at se ind i vores anlæg og kigge ind i fremtidsplaner. Det er store planer der ligger i fremtiden på den grønne omstilling og der er store ambitioner for vores anlæg. Min forventning til de nye investorer er, at de vil levere et stort bidrag til den grønne omstilling i vores lokalområde og Vesthimmerlands kommune.

Der er samtidig dannet en leverandørforening bestående af landmænd, som leverer gylle og dybstrøelse til vores anlæg i dag. De vil fremover i det nye biogasselskab blive afregnet for den mængde af materiale de leverer til anlægget.

Vi har udarbejdet en varmehandelsaftale med investorerne, så vi som varmeforbrugere sikrer os der ikke kommer voldsomme prisstigninger og kan sove roligt om natten. Jeg vil her gerne takke Planenergi og specielt Anders Nedergaard for at bistå os i denne proces og med at få afdækket vores muligheder med handlen, men også i forhold til vores proces på anlægget.

Målsætning fra os og investor er, at en købsaftale skal være på plads inden 1. juli og endelig overtagelse senest 1. september.

En tak til Kromann Reumert for advokatbistand i forbindelse med den juridiske del af handlen, på trods af vi ikke er i mål endnu. Det er en meget professionel og effektiv behandling vi har fået herfra.

På vores forsyningsnet har vi kunne byde 2 nye forbruger velkommen siden sidste generalforsamling og kan konstatere, at der nu kun er 2 husstande inden for byskilte der ikke er på vores forsyningsnet.

Ifølge forsyningstilsynet ligger vores varmepris på et hus der er 130m3 og et forbrug på 18,1 MWh på kr. 10.712 hvilket må siges, at være ganske fornuftigt og de der har modtaget varmecheck fra energistyrelsen, måske mere skal betragte det som inflationshjælp.

Bag disse tal ligger der dog et større beløb, som der kunne være blevet opkrævet, men som vi i 2021 havde en forventning vi kunne hente på driften, men som tidligere nævnt, så kom krigen i Ukraine til at have negativ indflydelse på vores drift.

Når salget af biogasanlægget er gennemført, vil vi igangsætte udskiftning af varme målere i alle husstande, således disse kan fjernaflæsses, hvilket vil være en stor lettelse administrativ, men også en forbedring for forbrugere.

Som vores biogasanlæg kører i øjeblikket ser det ud til, at være balance i økonomien, men udfordringen er at hente det tabte for 2021 og 2022 og derfor ser jeg frem til et salg af biogasanlægget. I det nye selskab bliver der mulighed for at udvikle anlægget, som vi jo desværre ikke har muligheden for. Jeg ser lyst på fremtiden for det nye biogasselskab og for alle varmeforbrugere i Vegger.

Til slut vil jeg gerne takke Martin, Søren og Richard på biogasanlægget for et godt arbejde i en meget svær periode, hvor udfordringerne stod i kø og vi nu er på det rigtige sted igen. Tak for det.

Tak til Tonny Madsen for din assistance i weekender og aftener.

Tak til Britta Degn for bogføring med mere. Jeg håber og forventer vi snart kommer hen, hvor vores nattesøvn ikke bliver forstyrret af tanker på økonomi i varmeværket.

Tak til Jørn Andersen fra Deloitte for regnskab i en tumultarisk periode.

Og til slut tak til hele bestyrelsen for godt samarbejde.

Tommy Trads Jensen
Bestyrelsesformand Energi Vegger