15 biogasanlæg samarbejder om CO2-fangst

June 13, 2024 by
15 biogasanlæg samarbejder om CO2-fangst
Energi Vegger

CO2 fangst hos Horsens Bioenergi. Foto: bioenergiMAGASINET


15 af Danmarks største biogasanlæg går nu sammen om at udvikle et nyt, strategisk forretningsområde – fangst og lagring af biogen CO2. Bigadan har gennem datterselskabet Bioman købt sig ind i Biocarb Solution, som specialiserer sig i fangst, transport, lagring og kapitalisering af CO2 fra biogas og anden produktion.

Nye kompetencer
Dette samarbejde skaber en stærk ny alliance i branchen. Biocarb Solution blev grundlagt af fem store biogasanlæg i Vendsyssel, og med Bioman og deres 10 biogasanlæg som medejere bliver selskabet nu landsdækkende og tilføres frisk kapital og nye kompetencer.

Samtidig er den internationale fondsforvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) blevet en del af Biocarb Solution. CIPs fond for bioenergi har købt aktiemajoriteten i Sindal Biogas med ambitionen om at udbygge anlægget og opkøbe andre anlæg. Fonden ejer også Tønder Biogas. Sindal Biogas er både stifter og medejer af Biocarb Solution.

"Der er ingen tvivl om, at CO2 bliver et vigtigt forretningsområde for biogasanlæg i løbet af kort tid. Det er et område, hvor både Bioman og de store anlæg i Vendsyssel ønsker at være med i front," siger Biocarb Solutions direktør Birger Parsberg Olesen.

CO2 skal udnyttes eller lagres
Alle biogasanlæg, der er en del af Biocarb Solution, arbejder på at opfange CO2 fra deres biogasproduktion. Biogas består af 60% biometan og 40% CO2, og ved at adskille de to komponenter kan biogasanlægget opnå en højere pris for gassen og udnytte den rene CO2.

Biocarb Solution sigter mod at levere en fuld service gennem hele værdikæden: opfange, transportere, lagre eller sælge CO2 og formidle klimakontrakter for den CO2, der bliver udnyttet eller lagret i stedet for at slippe ud i atmosfæren.

"Her spiller volumen en rolle, så det er vigtigt, at vi har mange biogasselskaber med i fællesskabet. Vi skal opbygge kompetencer til at håndtere det hele, og det er mere rentabelt at gøre i fællesskab end hver for sig," påpeger Birger Parsberg Olesen.

Lager på havne i hele landet
Biocarb Solution arbejder på at etablere et lager på Hirtshals Havn til CO2, som skal stå klar i slutningen af 2025. Planen er at sende CO2 fra havnen til et lager i undergrunden i Nordsøen. Bigadans biogasanlæg ligger spredt over hele landet, og Biocarb Solution vil indgå partnerskaber om lagring og udskibning af CO2 i andre havne. Ren CO2 kan også bruges i produktionen på Power-to-X anlæg, der skyder op mange steder i landet, samt i fødevareindustrien.

Kraftværker er velkomne
Biocarb Solution henvender sig også til kraftværker og andre aktører, der arbejder på at opfange CO2.

"Det er komplekst at opbygge logistik og afsætningskanaler og ikke mindst at certificere for bæredygtighed og handle med klimakreditter. Her er vi foran i biogasbranchen. Det vil derfor være en fordel for kraftværker og industri at bruge den infrastruktur, vi bygger op," understreger Birger Parsberg Olesen.

Biocarb Solution

  • Biocarb Solution er et service- og handelsselskab med speciale i CO2-lagring.
  • Selskabet ejes af GrønGas, Vrejlev Biogas, Sindal Biogas, Agri Energy og Bioman.
  • Biocarb Solution har kontorer i Skanderborg og på Hirtshals Havn.