CO2-afgift vil flytte arbejdspladser til udlandet

February 22, 2024 by
CO2-afgift vil flytte arbejdspladser til udlandet
Energi Vegger

Professor Jørgen E Olsen er ikke i tvivl om, at det får alvorlige konsekvenser for landbruget og dermed det danske samfund, hvis der indføres de planlagte og nu fremlagte CO2 afgifter på landbruget.

Det vil være en skævvridning i forhold til de andre fødevareproducerende lande og give ulige konkurrencevilkår iflg. professoren.

CO2 afgiftsmodellerne blev fremlagt af Michael Svarer (Svarer Udvalget) igår den 20. februar.

Hvis vi indfører disse afgifter, går vi enegang i Europa og dette kan medføre tab af konkurrenceevne og lukning af animalske landbrug.

Der arbejdes med tre modeller, som ifølge Svare-udvalget alle vil medføre tab af arbejdspladser.

Men Regeringen herunder Socialdemokratiet gik jo til valg på, at CO2 afgifter på landbruget ikke måtte medføre tab af arbejdspladser.

Især partierne venstre, Radikale og Moderaterne har desuden talt varmt for, at det skal være forbrugerne der skal betale for fødevarernes klimabelastning.

Spændende at se om partierne holder deres valgløfter.

Vi fra redaktionens side er også meget spændte på hvordan man vil opgøre et landbrugs klimabelastning...hvis man eks. leverer al sin husdyrgødning til et biogasanlæg hvad så?

Vi følger udviklingen tæt. Læs artiklen i bioenergiMAGASINET februar (er på gaden nu), hvor et amerikansk universitet anskueliggør landbruget og dets klimabelastning... - interessant læsning.​