En ny klimafremskrivning overestimerer udfasningen af fossil gas i Danmark

May 1, 2024 by
En ny klimafremskrivning overestimerer udfasningen af fossil gas i Danmark
Energi Vegger

Ifølge den seneste klimafremskrivning fra Klimaministeriet er udviklingen i den danske biogasproduktion alt for optimistisk. Det forventes ikke, at der vil være 100 procent grøn gas i gasnettet i 2029, hvilket har ført til behovet for nye politiske initiativer, der kan fremme ubeskattet og afgiftsfri biogas, ifølge Biogas Danmark.

Klimastatus- og fremskrivning 2024 fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forudsiger, at Danmark vil have 100 procent grøn gas i gasnettet i 2029, hvilket er afgørende for NEKST-udvalgets anbefaling om, at resterende privat opvarmning med gasfyr fra 2030 skal ske med grøn biogas.

Biogas Danmark påpeger imidlertid, at klimafremskrivningen ikke vil holde stik. De forventer i stedet, at der vil mangle 0,5 mio. ton CO2-reduktion på grund af en mindre biogasproduktion end antaget i Klimastatus- og fremskrivning 2024.

"De forringede rammevilkår for biogassen betyder, at biogasproduktionen ikke udvikler sig som forventet i klimafremskrivningen. I stedet for fremgang forventer vi stagnation og muligvis nedgang i biogasproduktionen i de kommende år. Derfor er der også store udfordringer i forhold til NEKST-udvalgets anbefaling om, at private med gasfyr skal bruge biogas fra 2030 - med mindre der kommer nye politiske tiltag," siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Biogas Danmark baserer deres forventninger til udviklingen i biogasproduktionen på flere forhold. For det første er udbudsbetingelserne i de kommende biogasudbud markant forringet, og derfor tror Biogas Danmark ikke på, at udbuddene vil føre til den forventede nye biogasproduktion.

Samtidig er det statslige gasdistributionsselskab Evida på vej med en ny tarifmodel fra 2025, der giver incitamenter til at bruge store mængder fossil gas, mens det bliver markant dyrere både at levere og købe grøn biogas.

"Rammevilkårene for biogassen får udviklingen til at gå den forkerte vej mod mere fossil gas og mindre biogas. Derfor foreslår vi tre politiske initiativer, der skal sikre, at husholdningernes gasforbrug bliver 100 procent grønt fra 2030, og at industrien får mulighed for at købe ubeskattet og afgiftsfri grøn biogas fra 2030," fastslår Frank Rosager.

Biogas Danmarks forslag til politiske initiativer omfatter:

  • At Evidas bebudede tarifmodel tages af bordet, og at der i stedet indføres en grøn tarifmodel, der fremmer udfasning af fossil gas og understøtter den grønne omstilling i industrien, fjernvarmen og hos private forbrugere.
  • At der indføres et såkaldt CO2-fortrængningskrav, som sikrer, at gashandlerne leverer en stigende andel af ubeskattet, afgiftsfri grøn biogas til private forbrugere, så de lever op til den politiske aftale om kun at anvende grøn gas fra 2030.
  • At biogas fritages for CO2-afgift, når den leveres via gasnettet.