Energi og klimabelastningen ved nybyggeri

I en tid hvor energianlæg bygges og opføres som aldrig før, bør vi overveje konsekvenserne.
March 15, 2024 by
Energi og klimabelastningen ved nybyggeri
Energi Vegger

Biogas Teknik A/S mener det er på tide, at byggebranchen begynder at forholde sig til det CO2 aftryk man afleverer i forbindelse med industribyggeri


Mange energianlæg herunder biogasanlæg er for langt de flestes vedkommende tankanlæg opført i beton.

Men som alle ved er cement ikke det mest klimavenlige produkt at producere, at bygge med, transporterer eller at genanvende.

Faktum er, at Dansk byggeri står for 39% af den danske CO2 udledning, og beton er et af de mest forurenende materialer, som samtidig indgår i alt fra bygninger, industrianlæg og til veje og broer.

Derudover forventes det, at behovet for beton til byggeri fordobles frem mod 2050.

Så hvis man kan ændre på de produkter man anvender, er der virkelig en stor CO2 gevinst forbundet hermed.

Dansk firma ønsker at være first mover
- Det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved, når vi opfører nye grønne energianlæg, siger Espen Johansen Biogas Teknik A/S.

Biogas Teknik A/S har fået øjnene op for ståltanke.

Boltede tanke i stål sparer på energien samtidig med at det er en fleksibel løsning, der reducerer de løbende omkostninger til energiforbrug samt medfører væsentlig lavere transportomkostninger og så kan stål bruges igen og igen, det vil sige høj genanvendelighed.

- Vi kan bytte alle betontanke ud med stål i samme dimensioner. Den største fordel ved stål er, at vi kan bygge højt med en mindre diameter på bundpladen til følge for at opnå samme kubikmeter i tankene. Vi kan desværre ikke undvære beton fundamentet til vore tanke, men vi kan gøre dem væsentlig mindre i diameter og derved forbruge væsentlig mindre beton i fundamentet samt fylde mindre kvadratmeter på byggepladsen, forklarer Espen Johansen.

Der findes allerede en mere bæredygtig beton med 30% laver CO2 aftryk, men her forsvinder det økonomiske incitament desværre, da prisen bliver det dobbelte i forhold til stål, og så forbruger man jo stadig enorme energiressourcer i forarbejdningsprocessen og der sker samtidig en CO2 udledning.

- I vores verden, den grønne sektor, synes jeg ikke det giver nogen mening at vi indkøber og bygger tankanlæg i beton, som er en af verdens største syndere både med hensyn til CO2-udledning i produktionsleddet, men også når tankene skal fragtes til byggepladsen og derefter nedbrydes engang. Og da tanklægget er det største element på et biogasanlæg, er der her tale om en ret stor mængde beton, siger han.

Læs hele artiklen i bioenergiMAGASINET april-nummer