Ny tarifmodel stimulerer øget gasforbrug, men går stik imod NEKST-udvalgets anbefaling

March 15, 2024 by
Ny tarifmodel stimulerer øget gasforbrug, men går stik imod NEKST-udvalgets anbefaling
Energi Vegger

Frank Rosager, Biogas Danmark

NEKST-udvalget har i dag fremlagt deres anbefalinger i rapporten ”Farvel til gas i danske hjem.” Anbefalingerne kommer lige efter, at Evida har anmeldt en ny tarifmodel, der har den stik modsatte effekt ved at halvere tarifferne for de mest gasforbrugende hjem og industrier, samtidig med at tarifferne forhøjes for fjernvarme og levering af grøn gas.

Det statslige gasdistributionsselskab Evida vil indføre nye tariffer, der ikke kun udfordrer NEKST-udvalgets grønne ambitioner, men hele den grønne omstilling ved at skabe incitamenter til et øget forbrug af fossil naturgas gennem lavere forbrugstariffer. Samtidig gøres det dyrere for fjernvarmeværker og industrier at reducere gasforbruget med varmepumper. Og det bliver ligeledes dyrere for virksomheder at købe danskproduceret grøn biogas leveret gennem gasnettet.

- Når Evidas nye tariffer øger det fossile gasforbrug, så går de stik imod anbefalingerne fra NEKST-udvalget og en lang række af politiske forlig, der gennem en årrække har sigtet mod at udfase fossil gas og skabe grundlag for et grønt energiforbrug i både energisektoren, industrien og hos de private forbrugere, siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Helt konkret halveres tarifferne for de mest gasforbrugende villaer og markant mere for erhverv med stort konstant gasforbrug. Samtidig fordobles tarifferne for de fjernvarmeværker, der har reduceret gasforbruget med varmepumper, fordi tariffen omlægges fra at betale for den mængde, man bruger, til betaling for reservekapacitet.

- Det må forventes, at de decentrale kraftvarmeværker vil reagere ved at lukke elproducerende kraftvarmeanlæg, der ellers i stigende grad bliver nødvendige, for at vi kan få elektricitet, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, siger Frank Rosager.

Evida oplyser, at indfødningstarifferne fra biogasbranchen forventes at dække 25 procent af Evidas samlede omkostninger i 2025 og næsten 50 procent i 2035.

- Biogasbranchen kan kun betale de nye indfødningstariffer til Evida på én måde, og det er ved at sende regningen videre til aftagerne, så biogassen bliver dyrere. Samtidig bliver indfødningstarifferne så brugt til at mindske forbrugernes omkostninger til at købe gas, hvorved den fossile naturgas får yderligere en konkurrencefordel over for alle de grønne alternativer, forklarer Biogas Danmarks direktør.

Biogas kan være løsningen
Baggrunden er, at der ifølge NEKST-udvalget realistisk vil være ca. 140.000 gasfyr i hjemmene i 2035. Samtidig vurderer udvalget, at en forfølgelse af 2035-ambitionen om stop for gas i danske hjem ikke nødvendigvis vil være hensigtsmæssig for hverken borgerne eller samfundet de steder, hvor konvertering er svært.

- Biogas kan levere et markant bidrag til, at Danmark billigere kan nå helt i mål med den grønne omstilling af varmeforsyningen. Det er dog vigtigt, at der politisk bliver stillet skarpt på, hvordan vi konkret kan sikre biogas på markedsvilkår – uden støtte til varmekunder, hvor det af den ene eller anden årsag ikke giver mening at skifte væk fra gas. I den sammenhæng nytter det ikke at introducere nye tariffer, der gør fossil gas attraktivt og belaster markedets muligheder for at købe biogas, siger Frank Rosager.

De alvorlige klimakonsekvenser af tarifferne understreger ifølge Biogas Danmark, at det ikke er nok, at Forsyningstilsynet teknisk godkender tarifferne, men at der er behov for en politisk proces, hvor man overordnet fastsætter rammer og mål for den fremtidige danske gasforsyning og dermed får skabt det rette kommissorium for fremtidige tarifmodeller.