Strategisk samarbejde mellem biogasanlæg

June 28, 2024 by
Strategisk samarbejde mellem biogasanlæg
Energi Vegger

Holger Kirketerp (tv) og Thomas Kjær (i midten) repræsenterer de to selskaber og Laury Kristoffersen (th) bliver ny kommerciel direktør. PR-fot​o


Vrejlev Biogas og Rønnovsholm planlægger i de kommende år udvidelser, hvor mængden af biomasse til biogasproduktion øges med op til 800.000 tons, men også solceller og vindmøller er med i planerne. 

Win-Win for begge parter

De to selskaber miljøgodkendelse til at håndtere 800.000 ton biomasse om året samt ni vindmøller og 120 ha solceller.

I forbindelse med Vrejlev Biogas er Vrejlev Energi ved at opstarte pyrolyseanlæg, der kan sikre bindingen af restkulstofferne i den afgassede biomasse i form af biokul.

Det er en af de løsninger, der er med til at reducere CO2-udslippet ved energiproduktionen. Det sker samtidig med, at Vrå Varmeværk kan forsynes med overskudsvarme til fjernvarme forbrugerne.

- Fremtidens landbrug har en noget længere værdikæde, end samfundet normalt har set, hvor vi både skal kunne stille sikkerhed for en effektiv og sikker fødevareproduktion, men også en sikker energiforsyning, siger Thomas Kjær Vrejlev Biogas.

Begge virksomheder står over for udvidelser, og vil i den forbindelse kunne supplere hinanden godt. Begge er eks. optaget af at sikre, at landbrugene i Vendsyssel får reel andel i værdiskabelsen, når man anvender landbrugets biomasser til biogas produktion og senere pyrolyse.

Man har besluttet sig for at finde en leverandørmodel, der kommer alle til gode.

Strukturudviklingen gør, at det kan være svært at se mange år frem i lange forpligtende leverandøraftaler i forhold til gylle eller dybstrøelse, derfor ønsker man at tilbyde en leverandørmodel, der passer til deres leverandører.

Målet er at leverandørerne får andel i den værdiskabelse, der sker gennem biogas og pyrolyse, uden nødvendigvis at skulle købe sig ind i et leverandørselskab fra dag ét.

Samtidig med indgåelsen af et strategisk samarbejde mellem Vrejlev Biogas og Rønnovsholm Biogas offentliggør parterne, at man har ansat tidligere CEO i Agri Nord Laury Kristoffersen som kommerciel direktør. Laury Kristoffersen har gennem det seneste år siddet i bestyrelsen for Vrejlev Biogas.